Projekt  finansowany  z  Funduszy  Inicjatyw  Obywatelskich 

PARTNERZY 

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA-ROSJA

Walne Zebranie Członków – II Zjazd

Stowarzyszenia Wspólpracy Polska – Rosja

 

 

 

W "Domu Przyjaźni", 27 marca 2018 r. przeprowadzone zostało Walne Zebranie Członków – II Zjazd Stowarzyszenia Wspólpracy Polska–Rosja. W Zjeździe uczestniczyło 125 członków i sympatyków SWP-R oraz zaproszonych gości. Uczestnicy Zjazdu ciepło powitali przybyłego Ambasadora Federacji Rosyjskiej – Sergieja Andrejewa i towarzyszących mu dyplomatów, przedstawicieli Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu M.St. Warszawy, Centrum Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, członków Kierownictwa bratniego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Stowarzyszeń Bilateralnych, Klubu Absolwentów Wyższych Uczeni Rosji oraz wielu innych organizacji pozarządowych. Liczną grupę na Zjeździe stanowili profesorowie i wykładowcy Polskich Wyżsych Uczelni, Instytutów Naukowych oraz studenci. Był też obecny przedstawiciel MGIMO – Wiktor Antonow.

 

Zjazd, któremu przewodniczył dr Grzegorz Wiśniewski – pisarz, tłumacz literatury rosyjskiej, nauczyciel akademicki, dyplomata i Urszula Moskwa–Tylenda – doktor nauk prawnych, nadał tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Eugeniuszowi Kabacowi – pisarzowi, działaczowi kultury, tłumaczowi, dyplomacie, długoletniemu prezesowi Stowarzyszenia Kultury Europejskiej; prof. dr hab. Antoniemu Semczukowi – nestorowi polskich rusycystów, wybitnemu badaczowi literatury rosyjskiej, doktorowi honoris causa MGU im. M. Łomonosowa i prof dr hab. Alicji Wołodźko – Butkiewicz – wybitnej uczonej, badaczce literatury rosyjskiej, autorce licznych prac naukowych, tłumaczce literatury rosyjskiej, aktywnej członkini ZLP.

 

Zjazd przyjął sprawozdanie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej, udzielił wotum zaufania  członkom ustępującego ZG, wybrał nowe władze Stowarzyszenia z dotychczasowym Prezesem dr J. Smolińskim i 8 członków ZG: J.Bek, Zb.Bareza, M.Górska, A.Michniewski, U.Moskwa – Tylenda, P.Spytek, M.Warych i G.Wiśniewski oraz Komisję Rewizyjną z Przewodniczącym J.Ostrowskim i członkami: P.Katus, J.Laskowska, W.Słomkowski i J.Szymborski.

 

W ciekawej i wielowątkowej dyskusji zabrało głos łącznie 9 osób. Zjazd przyjął "Kierunki Działania Stowarzyszenia" w nowej kadencji.

Należy też odnotować iż Stowarzyszenie Wspólpracy Polska – Rosja zostało wyróżnione Dyplomami Uznania – Listami Gratulacyjnymi Marszałka Mazowsza – Adama Struzika i Stowarzyszenia Wspólpracy Polska – Wschód, który wręczył Prezes J.Bryll.

 

Bezpośrednio po zakończeniu Zjazdu na scenie Teatru Capitol ze wspaniałym konceretem wystąpił Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Dąbrówka" z Mińska Mazowieckiego. Koncert poświęcony był jubileuszowi 25-lecia SWP-W i 5-lecia SWP-R oraz zaingaruował obchody 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

 

dr Jerzy Smoliński

Prezes Zarządu Głównego SWP-R