Projekt  finansowany  z  Funduszy  Inicjatyw  Obywatelskich 

PARTNERZY 

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA-ROSJA

Po prawie pięciu latach, swoją misję dyplomatyczną w Polsce zakończył Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku - Alexander Karachevtsev. To dobrze przygotowany i bardzo doświadczony dyplomata, cieszący się zasłużonym autorytetem i uznaniem władz państwowych i samorządowych okręgu konsularnego. Na uroczystość pożegnalną, 14 grudnia, przybyli liczni goście, reprezentujący władze województwa pomorskiego i warmińsko - mazurskiego. Byli obecni starostowie i burmistrzowie wielu powiatów i miast, przedstawiciele świata kultury, nauki i oświaty oraz organizacji pozarządowych i przedsiębiorcy.

 

Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód i Stowarzyszenie Współpracy Polska - Rosja reprezentowali: Anna Firlej, Jerzy Smoliński i Wiesław Łubiński. Obecny na spotkaniu Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podziękował opuszczającemu Polskę A. Karachevtsevowi za aktywną pracę i zaangażowanie na rzecz budowy dobrosąsiedzkich kontaktów. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska- Bogdan Oleszek podkreślił dobrą i owocną współpracę z Konsulem Generalnym i personelem dyplomatycznym.

 

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Konsulatów Generalnych innych państw akredytowanych w Gdańsku podkreślali wysoki profesjonalizm i życzliwość wyjeżdżającego Konsula Generalnego. Delegacja SWP-W wręczyła A.Karachevtsetovi Honorowy Dyplom Dobrosąsiedztwa.

Spotkanie pożegnalne Konsula Generalnego