IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Polonijna

 

Wschodnie i zachodnie emigracyjne szlaki Polaków.

Ślady polonijnej obecności w kulturach świata – dziedzictwo duchowe: kulturowe i cywilizacyjne

 

Poznań: 20 – 21 listopada 2014 roku

 

Odwołanie Roku Polski w Rosji: straty po obu stronach…

 

24 lipca z Warszawy przybyła informacja: polski rząd w trybie jednostronnym odwołał przeprowadzenie w 2015 r. Roku Polski w Rosji, a także Roku Rosji w Polsce.Ta decyzja została uargumentowana tym, że w obecnej napiętej sytuacji politycznej na Ukrainie, szczególnie w związku z tym, że nad Ukrainą został zestrzelony malezyjski samolot pasażerski, przeprowadzenie takich imprez jest niemożliwe. czytaj więcej...

Wschodniosłowiańskie Koło Naukowe przy Instytucie Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ma zaszczyt zaprosić na V Konferencję Młodych Naukowców

 

"Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog"

 

Która odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2014 roku w Obrzycku (Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku) 

Aktualne problemy w relacjach polsko-rosyjskich

Seminarium w Zielonej Górze

 

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Rosja w Warszawie wspólnie z Instytutem Neofilologii Wydziału Humanistycznego UZ i Oddziałem Lubuskim Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w Zielonej Górze zorganizowało w dniu 29 października br. seminarium którego tematem wiodącym były aktualne problemy w relacjach polsko-rosyjskich.

I Zjazd Stowarzyszenia Wspólpracy Polska Rosja - 07.11.2014 Warszawa.

 

Link do audycji Rosyjskiego Polskiego Radia dla Zagranicy o spotkaniu z 7 listopada:

http://www.radioporusski.pl/6/249/Artykul/187720,«Культурный-обмен-–-фундамент-добрососедства»

Sprawozdanie

ze Zjazdu Regionalnego podsumowującego projekt :

 

„Wzmocnienie Potencjału Organizacyjnego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Rosja”

 

które odbyło się w Radomiu dnia 12 grudnia 2014 r. w Hotelu „AVIATOR”

 

Obchody 70-tej rocznicy wyzwolenia Warszawy, w dniu 16 stycznia 2015 r.

 

 

W sali koncertowej Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie odbyła się uroczysta Akademia z udziałem weteranów walk o Warszawę, korpusu dyplomatycznego, licznie zgromadzonych mieszkańców stolicy, w tym młodzieży studenckiej.

Po trzyletnim pobycie w naszym kraju swoją misję dyplomatyczną zakończył I Radca, Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie - Gienadij Władimirow.

Do Warszawy przybył radca, kierownik wydziału konsularnego Ambasady Rosji w Polsce – Władimir Jefremow.

Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód i Stowarzyszenie Współpracy Polska – Rosja wyrażają głębokie zaniepokojenie i sprzeciw wobec wysuniętej przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej inicjatywy usunięcia z polskich miast, osiedli i wsi ponad 200 pomników będących symbolem polsko – radzieckiego braterstwa broni i pomników upamiętniających wyzwolenie ziem polskich spod okupacji hitlerowskiej.

Z okazji 71 rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskim faszyzmem, 30 kwietnia br., w Braniewie woj. warmińsko-mazurskie odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie.

2 maja w Warszawie przebywała 40-osobowa grupa intelektualistów z Kaliningradu. Pobyt grupy wiązał się z obchodami 71-rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskim faszyzmem.

Pierwsze Zjazdy Okręgowe Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja

 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu Wzmocnienie Potencjału Organizacyjnego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja odbyły....

23 września 2016 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się Konferencja, której tematem były problemy związane z rolą i znaczeniem Federacji Rosyjskiej we współczesnej Europie.

Seminarium Naukowe na Uniwersytecie w Siedlcach

20 i 21 października 2016 r. na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach odbyło się już trzecie Międzynarodowe Seminarium Naukowe z cyklu Polska – Rosja, tym razem na temat: „Percepcja współczesnych wyzwań, kryzysów i konfliktów międzynarodowych”.

Współpraca młodzieżowa

W ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, w dniu 21 października 2016 r. odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji projektu pt. „Zainspirowani malarstwem historycznym Polski i Rosji” oraz konkursu plastycznego „Rosja postrzegana przez pryzmat jej symboli”.

W dniach 8 i 9 grudnia 2016 r. w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych odbyła się Międzynarodowa Konferencja poświęcona 25-leciu polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej oraz 25-leciu Rosyjskiego Stowarzyszenia Badań Międzynarodowych.

2/12.2016 roku gościliśmy prof. Wiktora Kokszarowa. Profesor jest znaną postacią życia naukowego, politycznego i społecznego w obwodzie Swierdłowskim i w Federacji Rosyjskiej

Na miesięcznym stażu naukowym, na Uniwersytecie Warszawskim przebywała 10 osobowa grupa studentów z Południowego Państwowego Federalnego Uniwersytetu w Rostowie nad Donem.

W dniu 2 stycznia 2017r. przebywał w Warszawie dr. Wadim Czecha - dyr. Departamentu Oświaty, Nauki i Innowacji Państwowej Agencji ds. Współpracy z Zagranicą "Rossatrudniczestwa" z Moskwy

Profesor Jarosław Skwarcow z wizytą w "Domu Przyjaźni"

 

4.02.2017

 

Przebywający w Warszawie Dziekan Wydziału Dziennikarstwa MGIMO - Uniwersytetu MSZ Federacji Rosyjskiej prof. J. Skwarcow, odwiedził "Dom Przyjaźni". Był gościem SWP-R, SWP-W i Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji.  

Wizyta w Kaliningradzie

 

5-7.02.2017

 

Na zaproszenie Rektora Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im. I. Kanta w Kaliningradzie prof. Andreja Kliemieszewa, delegacja reprezentująca: SWP-R, SWP-W i Klub Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji odwiedział Kaliningrad.

POWRÓCILI Z TARCZĄ

16.02.2017

Trzej podróżnicy - pasjonaci Syberii, Polacy: Wawrzyniec Kuc- architekt, Wacław Laba - fotograf i Litwin,  polskiego pochodzenia - Valerjan Romanowski wrócili r. z Republiki Sacha z rosyjskiej Jakucji na dalekiej Syberii.

 

Wizyta dr. Dmitrija Gużelii  w „Domu Przyjaźni”

24.02.2017

Przebywający w Warszawie dr Dmitrij Gużelia, w dniu 24 lutego 2017 roku spotkał się w „Domu Przyjaźni” z członkami kierownictw SWP-W, SWP-R i Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji (Radzieckich).

Projekt  finansowany  z  Funduszy  Inicjatyw  Obywatelskich

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA-ROSJA