Deklarcja Członkowska

wstąpienia do Stowarzyszenia Współpracy Polska - Rosja 

Projekt  finansowany  z  Funduszy  Inicjatyw  Obywatelskich 

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Rosja zaprasza do współpracy wszystkie Osoby pasjonujące się rosyjską kulturą, literaturą, sztuką, gospodarką oraz innymi dziedzinami rosyjskiego życia społecznego. Oferujemy możliwość rozwoju, samorealizacji oraz zdobycia doświadczenia na arenie międzynarodowej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o czytelne wypełnienie deklaracji członkowskiej. Opatrzoną własnoręcznym podpisem ankietę można przesłać pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Współpracy Polska-Rosja ul. Marszałkowska 115 lok. 328, 00-102 Warszawa lub zeskanowany dokument na adres email: biuro@polskarosja.net.

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA-ROSJA