STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA-ROSJA

Wizyta delegacji rosyjskich przedsiębiorców z Moskwy

Przebywająca w Polsce delegacja rosyjskich przedsiębiorców, w dniu 3 sierpnia złozyła wizytę w „Domu Przyjaźni”. Przewodniczącą delegacji była Olga Kosec – deputowana do Rady Moskwy, przewodnicząca Rosyjskiego Związku Producentów Przemysłu Lekkiego.

 

W czasie rozmów, Jerzy Smoliński przedstawił główne kierunki pracy Stowarzyszeń Współpracy Polska-Wschód i Polska-Rosja.  Zwrócil uwagę na obecną trudną sytuację polityczną w dwustronnych relacjach polsko-rosyjskich. Trwające sankcje i ograniczenia uniemożliwiają rozwój współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej. Widoczne jest również osłabienie kontaktów międzyludzkich.

 

Zbigniew Bereza poinformował gości z Moskwy o ważnej w Polsce roli sektora małych i średnich przedsiębiorstw w procesie produkcji, usług i wymiany międzynarodowej, których udział w wytwarzaaniu PKB systematycznie wzrasta.  Duża aktywność polskich msp istotnie wpływa na spadek bezrobocia oraz wzrost eksportu na różne rynki. Ważnym wydarzeniem, sumującym dokonania ubiegłego roku, będzie V Europejski Kongres MŚP, który odbywać się będzie w dniach 12-14 października w Katowicach.  Nasze Stowarzyszenia biorą aktywny udział w przygotowaniach do Kongresu.

 

Olga Kosec przedstawiła informację o pracy kierowanej przez nią organizacji, która grupuje ponad 2 500 mśp z Moskwy, Sankt Petersburga i Kaliningradu. Stowierdziła, że rosyjskie firmy są stale zainteresowane rozwijaniem współpracy z polskim biznesem, którego ocena na rynku rosyjskim jest od wielu lat wysoka. Kilkakrotnie podkreślała, że obecne sankcje i ograniczennia mają charakter przejściowy i należy już dziś myśleć o tworzeniu warunków do przyszłej współpracy gospodarek obu krajów, w tym także tych małych i średnich. Poinformowała także o podejmowanych przez władze Rosji działaniach na rzecz podnoszenia roli msp w kraju. Wyraziła także zainteressowanie udziałem w obradach Kongresu w Katowicach.

PARTNERZY