Międzynarodowy Festiwal  

Piosenki - Anna German 

Projekt  finansowany  z  Funduszy  Inicjatyw  Obywatelskich 

PARTNERZY 

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA-ROSJA

Dialog o współpracy w zakresie nauki i kultury

 

 

 

16 stycznia 2018 roku w siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja odbyło się spotkanie z Dyrektorami przedsiębiorstw Konsonans Sp. z o.o. (Nowosybirsk), Iriną Michiejenko oraz Martel Sp. z o.o., Larisą Muratową, które przyjechały do Polski z prywatną wizytą. Zważywszy, że przedstawicielki strony rosyjskiej zajmują się między innymi kwestiami wsparcia projektów o znaczeniu społecznym, to w związku z tym interesowały je konkretne kierunki działalności SWP-R w ramach polsko-rosyjskiej wymiany kulturalnej, jak również współpraca z Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury w Warszawie, gdzie wzięły udział w uroczystych obchodach zorganizowanych z okazji 73. rocznicy wyzwolenia przez Armię Czerwoną Warszawy spod hitlerowskiej okupacji. W trakcie owocnych rozmów padły propozycje dotyczące zacieśnienia relacji z analogicznymi ośrodkami w Rosji, w tym również z Polskim Ośrodkiem Twórczym w Nowosybirsku. Będzie to miało duże znaczenie dla wsparcia oraz rozwoju polsko-rosyjskich kontaktów naukowych i kulturalnych w niesprzyjających warunkach politycznych.

 

Irina Michiejenko, będąca stypendystką Programu Prezydenckiego skierowanego do kadr menadżerskich, reprezentująca podczas tego spotkania znane na całym świecie Nowosybirskie Miasteczko Akademickie, opowiedziała o nowym etapie jego rozwoju w ramach tworzenia na tym terenie Narodowego Ośrodka Integracji Nauki, Edukacji i Innowacyjnego Biznesu o nazwie „Syberyjski Naukopolis”. Szczególny akcent położony został na działalności Parku Technologicznego Nowosybirskiego Miasteczka Akademickiego („Park Akademicki”), który jest najlepszym parkiem technologicznym w całej Rosji oraz na osobistych doświadczeniach uczestnictwa w projekcie Instytutu Rozwoju Liderów „Leader-ID” realizowanym przez Park Akademicki wspólnie z Federalną Agencją Inicjatyw Strategicznych.  

 

Ponadto jako absolwentka Wydziału Ekonomii na Nowosybirskim Państwowym Uniwersytecie Badawczym Irina Michiejenko opowiedziała o nowym etapie jego rozwoju, jak również o tym, w jaki sposób uniwersytet znalazł się w zaszczytnej trójce wiodących uczelni Rosji.

 

Uczestnicy spotkania wyrazili wzajemne zainteresowanie wsparciem polsko-rosyjskich kontaktów w obszarze kultury i nauki, również poprzez aktywne włączenie się w działalność Nowosybirskiego Miasteczka Akademickiego – powierzchni dla rozwoju rosyjskiej nauki, innowacyjnego biznesu i edukacji na światowym poziomie.

 

Zachęcamy do odwiedzenia poniższych stron:

Syberyjska Filia Rosyjskiej Akademii Nauk

Nowosybirski Państwowy Uniwersytet Badawczy  

Park Akademicki

Instytut Rozwoju Liderów

 

Michał Warych