Nauka w Federacji Rosyjskiej 

 

Stowarzyszenie Współpracy Polska- Rosja aktywnie współpracuje z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Rosji, w szczególności z Rosyjską Akademią Nauk, Moskiewskim Państwowym Instytutem Stosunków Międzynarodowych, Moskiewską Akademią Prawa im. Kutafina

 

W dniach 13-14 czerwca 2015 r.,w Konstancinie zebrali się nauczyciele i wykładowcy języka rosyjskiego. 

W dniu 10 czerwca 2015 r. odbyły się uroczystości jubileuszowe Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Spotkania ze studentami z Rosji w „Domu Przyjaźni”

 

Studenci z Akademii Gospodarki Narodowej i Kadr Państwowych przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej na praktyce w Polsce.

Artykuł o wyzwaniach i problemów korporacji w najbliższych latach. Warto rozpocząć dialog pomiędzy Polską a Rosją o wspólnym transferze technologii i specjalistów. To właśnie programowanie i technologia nie zna dziś granic. Dla umysłu inżyniera nie istnieje wyraźny podział pomiędzy Polką a Rosją - to dobra płaszczyzna do prowadzenia dialogu.

III projekt dydaktyczno-naukowy

 

Instytut Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ

Bałtycki Federalny Uniwersytetr im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie

Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód

W dniach 30 listopada i 1 grudnia 2015r. przebywał w Polsce wybitny rosyjski historyk, rektor Państwowego Uniwersytetu w Smoleńsku prof. dr hab. Jewgenij Kodin.

Takie hasło pod podobizną prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, wita wszystkich wychodzących z całkowicie przebudowanego lotniska w Symferopolu, stolicy Republiki Krym.

3 lutego 2016 r. w „Domu Przyjaźni” odbyło się kolejne zebranie Zarządu Polskiego Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji (Radzieckich). W zebraniu uczestniczyło 23 członków Klubu – absolwentów MGiMO, ANS, MGU i innych Wyższych Uczelni Moskwy, Sankt Petersburga, Rostowa n/Donem, Symferopolu, Kijowa, Mińska i innych ośrodków akademickich Rosji i państw WNP.

W ramach obchodów Światowego dnia języka rosyjskiego, wystąpił w Warszawie Teatr Studio” Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, który przedstawił spektakl pt. „I mężczyźni odeszli …”, na motywach sztukiA.P. Czechowa

25 czerwca 2016 r. w Konstancinie odbył się Zjazd Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji (Radzieckich). Uczestniczyło w nim 146 absolwentów przybyłych z całej Polski, reprezentujących największe radzieckie środowiska akademickie.

Edukacja

Projekt  finansowany  z  Funduszy  Inicjatyw  Obywatelskich 

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA-ROSJA