dr Jerzy Smoliński - Prezes Zarządu SWPR, Wiceprezes Zarządu Krajowego SWPW

 

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor Nauk Prawnych.

 

Dyrektor szkół na terenie powiatu Mińska Mazowieckiego. Burmistrz Mińska Mazowieckiego. Wicedyrektor i następnie dyrektor Departamentu ds. stosunków z ZSRR w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Minister Pełnomocny Ambasady Polski w Moskwie. Konsul Generalny Polski w Sankt Petersburgu. Wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polka-Wschód. Wiceprezes Rady Nadzorczej Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ‘Sobieski’ w Warszawie.