Międzynarodowy Festiwal  

Piosenki - Anna German 

Projekt  finansowany  z  Funduszy  Inicjatyw  Obywatelskich 

PARTNERZY 

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA-ROSJA

Jednym z kierunków działalności SWP-R jest wspieranie współpracy gospodarczej pomiędzy odpowiednimi środowiskami nauki i biznesu z Polski i Rosji. Organizowane w trakcie kadencji, z naszym aktywnym udziałem, liczne konferencje naukowe, szkolenia i seminaria oraz spotkania  przedsiębiorców, miały na celu wymianę informacji, uwag i opinii zmierzających do wzrostu  wzajemnie korzystnej wymiany towarów i usług pomiędzy naszymi państwami. Wskazywały także korzyści wynikające z pogłębionej współpracy w postaci inwestycji. Dużej pomocy w prowadzaniu tej działalności udzielali nam: Ekaterina Bieljakowa, Władimir Niefiedow i Aleksander Ershov, każdorazowo przekazywali w dyskusjach rosyjski punkt widzenia i przykłady dobrych doświadczeń lub przyczny porażek.  

 

Niestety, wieloletnie już problemy polityczne w relacjach Rosji z Ukrainą doprowadziły do uruchomienia przez USA i członków Unii Europejskich licznych sankcji na Rosję, jej podmioty i wybranych przedstawicieli władz. W odpowiedzi, dekretem prezydenta W. Putina wprowadzono embargo na eksport do Rosji wielu grup towarów, w tym bardzo znaczących dla polskiego biznesu. Znacznie zaostrzono także warunki dostępu do rynku.

 

Konsekwencją tych decyzji był drastyczny spadek naszej wymiany towarowej. I tak, polski eksport do Rosji spadł z poziomu 10,8 mld USD w 2013 r. do 5,8 mld w 2016 r. W ubiegłym roku nastąpił jego wzrost o 19,3% - do prawie 7 mld USD, ale jest to poziom, jaki notowaliśmy w 2010 r. Np. jedna z naszych głownych grup eksportowych  „artykuły rolno spożywcze” zmniejszyła się prawie 4 krotnie, a znane i cenione na wielu rynkach polskie owoce i warzywa zniknęły praktycznie z półek rosyjskich sklepów.  Głęboki spadek eksportu obserwujemy także w grupach „maszyny i urządzenia” oraz „środki transportu” (spadki o około 50%).

 

Dla wielu, to tylko suche liczby, ale dla tysięcy polskich rolników, sadowników i przedsiębiorców, to  dramatyczne wyzwania „co robić?” jak zastąpić utracone (oby nie na lata) rynki. Dyskutowaliśmy o tych sprawach wielokrotnie w trakcie licznych spotkań z udziałem radców handlowych i ekspertów z obu stron. W trakcie odbywających się w Katowicach Europejskich Kongresów Małych i Średnich Przedsiębiorców uczestniczyliśmy w dyskusjach i przygotowaniu rekomendacji w tych sprawach adresowanych do odpowiednich władz. Jak dotychczas bezskutecznie.

 

Od dwóch lat sytuacja w dostępie do kompetentnej informacji o sytuacji na rynkach Wschodnich uległa dalszemu pogorszeniu.  Zlikwidowano Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji, które przez lata wspierały polski biznes. Nowa instytucja, Polska Agencja Inwestycji i Handlu zapowiada skok jakościowy w rozwoju polskiego eksportu, ale informacje, jakie przekazują już uruchomione placówki dalekie są od oczekiwań przedsiębiorców.

 

Innym ważnym problemem, w którego rozwiązaniu mamy swój udział, jest pomoc w kształceniu przyszłych kadr na terenie Rosji. Rozpoczynając od popularyzacji nauki języka, popularyzujemy podejmowanie studiów na wyspecjalizowanych uczelniach przygotowujących  specjalistów niezbędnych w naszej gospodarce.  W tym celu utrzymujemy bliskie kontakty z kilkoma ośrodkami akademickimi i wspieramy wymianę młodzieży i pracowników naukowych z ich partnerami w Rosji.

 

Kolejne tracone szanse na poprawę naszych wzajemnych relacji spowodowało zawieszenie wymiany transgranicznej z obwodem kaliningradzkim, która przynosiła wymierne korzyści mieszkańcom objętych umową województw. Mimo licznych monitów lokalnych władz samorządowych i inicjatyw środowiskowych, sprawa jest skutecznie blokowana przez decyzje centralnych władz.

 

Była to więc kadencja realizowania programu w trudnych warunkach i przy  niesprzyjającym jej klimacie społeczno-politycznym. Ale Rosja to nadal nasz sąsiad i potencjalnie ważny partner gospodarczy. Rozumieją to nasi partnerzy z Unii Europejskiej, potrafiący oddzielać sferę polityki od biznesu, wyciągając korzyści ze współpracy. Obawiam się, że brak realizmu z naszej strony, może spowodować  trwałe wypadnięcie polskich ofert ze stale chłonnego rynku rosyjskiego. Mam jednak nadzieję, że ten scenariusz nie spełni się, a my, działacze SWP-R, nadal monitorować będziemy sytuację gospodarczą u naszego sąsiada i  podpowiadać zainteresowanym „jak robić biznes z Rosją”.

 

 

Zbigniew Bereza  - członek Zarządu

Kilka uwag przy okazji Walnego Zgromadzenia członków