Projekt  finansowany  z  Funduszy  Inicjatyw  Obywatelskich 

PARTNERZY 

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA-ROSJA

Uroczystości w Nowym Sączu

 

 

10 marca 2017 r. w Galerii Sądeckiej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie uczestników wyprawy  (1 - 16 lutego 2017 r.) do miejscowości Ojmiakon w rosyjskiej Jakucji, Panów:  W. Romanowskiego, W.  Kuca, W. Laby, w celu ustanowienia rekordu Guinnessa w jeździe rowerem w czasie 48 godzin w najzimniejszym miejscu na kuli ziemskiej (temperatura poniżej minus 50 o C). Cel wyprawy został osiągnięty. Z tej okazji odsłonięta została wystawa fotograficzna oraz wyświetlono film dokumentalny z pobytu w Jakucji.

 

Inicjatorem i gospodarzem spotkania był Sądecko-Podhalański Oddział SWP-W z prezesem Piotrem Krukiem na czele. Uczestniczyli w nim Wiceprezydent Nowego Sącza Wojciech Piech,  Konsul z Konsulatu Generalnego Rosji w Krakowie Konstantin Szykin, działacze kultury, studenci, biznesmeni i dziennikarze. W sumie było prawie 40 osób. Warto nadmienić, iż z uczestnikami wyprawy, tuż po powrocie do Warszawy 16 lutego spotkał się Ambasador  Rosji  Sergiej Andrejew.

 

W dniu 11 marca br. zabrał się Zarząd Oddziału Sądecko-Podhalańskiego, który podsumował działania Stowarzyszenia w drugiej połowie ubiegłego roku i zatwierdził bogaty plan pracy na rok 2017. Uczestniczący w posiedzeniu Jerzy Smoliński przedstawił informację o przebiegu i rezultatach XX Kongresu SWP-W  z listopada 2016 r. i omówił zadania stojące przed naszą Organizacją na najbliższą 5-cio letnią kadencję oraz plan działania na bieżący rok.

 

W dyskusji zabrało głos 10 osób na 21 obecnych, członków Zarządu Oddziału,  Komisji Rewizyjnej oraz sympatyków. Przedstawione wnioski znalazły swoje odzwierciedlenie w przyjętym planie pracy.

 

Jerzy Smoliński