O Nas

Projekt  finansowany  z  Funduszy  Inicjatyw  Obywatelskich

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Rosja i Klub Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji

 

W IV kwartale br. będziemy obchodzić 50-lecie Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji (Radzieckich). Absolwenci są dużym wsparciem intelektualnym Stowarzyszenia. Aktualnie jest ich w Polsce ok 15.000, nie wliczając osób które ukończyły wyższe szkoły partyjne i wojskowe. Zdobywali wiedzę w największych rosyjskich (radzieckich) środowiskach akademickich: Moskwie, Leningradzie (Sankt Petersburgu), Rostowie nad Donem, Kijowie, Symferopolu i Mińsku. Kształcenie polskich specjalistów w radzieckich uczelniach miało dla Polski szczególnie duże znaczenie po zakończeniu II wojny światowej. Nasza gospodarka była zniszczona w okresie działań wojennych i okupacji hitlerowskiej. Odczuwała ona podobnie jak i inne dziedziny (nauka, oświata i kultura) dramatyczny brak kadr. Dlatego też każdy wykształcony obywatel był natychmiast wchłaniany przez polską gospodarkę i inne dziedziny.

Chcę w tym miejscu wymienić nazwiska niektórych tylko wybitnych absolwentów radzieckich uczelni. Są to: Jerzy Semkow i Kazimierz Kord - dyrygenci, Jerzy Hoffman – reżyser, Marian Konieczny i Wiesław Garwoliński – artyści rzeźbiarze; historycy: Antoni Czubiński (Uniwersytet w Poznaniu), Jan Sobczak (Uniwersytet w Olsztynie), Zygmunt Łukawski (Uniwersytet Jagielloński), Eugeniusz Duraczyński i Jerzy Borejsza (PAN), Marian Orzechowski (były długoletni Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego). Inne dziedziny polskiej nauki reprezentują: Zdzisław Cackowski – filozof (UMCS), Kazimierz Zieliński – biolog, Mieczysław Mąkosza – chemik, Wiesław Iskra – ekonomista, Aleksander Winnicki – biolog, hematolog, Bazyli Białokozowicz – filolog, Marceli Klimkowski – neuropsycholog, Tadeusz Słowik – neurochirurg, Franciszek Mleczko – socjolog. Znani literaci to m.in. Wiktor Woroszylski, Andrzej Drawicz, Grzegorz Wiśniewski i dziennikarze: Ryszard Badowski, Ernest Skalski, Eugeniusz Kostrzewa i Barbara Włodarczyk. Wybitni konstruktorzy: Zenon Śniadecki, Józef Hebda, Władysłąw Zaborowski. Polscy dyplomaci: Adam Kruczkowski, Bogumił Rychłowski, Janusz Lewandowski, Włodzimierz Natorf, Janusz Skolimowski, Andrzej Majkowski, Janusz Niesyto, Piotr Świtalski, Bogdan Żuławik i wieli innych.

Należy podkreślić, że w służbie dyplomatyczno – konsularnej naszego państwa pracował i pracuje ponad 500 absolwentów MGiMO, Akademii Dyplomatycznej i innych wyższych uczelni Rosji. Liczna grupa absolwentów pełniła najwyższe funkcje państwowe, będąc ministrami w rządzie polskim m.in.: Edward Grzywa, Marian Orzechowski, Bolesław Kapitan, Wiesława Król, Tadeusz Kaczmarek, Jan Chyliński, byli też członkami parlamentu, działaczami gospodarczymi i społecznymi: Piotr Nurowski, Ryszard Dzialuk, Kazimierz Zagajewski, Tadeusz Okowiak. Jestem gotów zaryzykować stwierdzenie, że nie ma takiej dziedziny w Polsce, w której nie było by absolwentów uczelni rosyjskich i radzieckich.

Absolwenci utrzymują stałe kontakty z macierzystymi uczelniami, a także koleżeńskie i przyjacielskie między sobą. Z tych to powodów, w październiku 1964 roku, z inicjatywy Bolesława Kapitana, Wiesławy Król, Włodzimierza Natorfa i Eugeniusza Kostrzewy powołano Klub Absolwentów Wyższych Uczelni Zagranicznych. Skupia on obecnie ponad 480 członków. Pracą Klubu kieruje 15 osobowy zarząd pod przewodnictwem Jerzego Smolińskiego. Z inspiracji Zarządu Klubu wspólnie ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód i Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Rosja organizowane są, co miesiąc, spotkania w „Domu Przyjaźni' z politykami, działaczami kultury, nauki, dyplomatami, dziennikarzami, przedstawicielami życia gospodarczego i społecznego. Członkowie Klubu byli też inicjatorami powołania Stowarzyszenie Współpracy Polska-Rosja. Na 29 członków założycieli 16 to absolwenci wyższych uczelni Rosji (zebranie założycielskie odbyło się 25 marca 2013 roku). Klub utrzymuje robocze kontakty z Ambasadą Rosji, RONiK, MSZ, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polonią w państwach za wschodnią granicą oraz ze Stowarzyszeniami bilateralnymi. Przeprowadza są wspólne konferencje popularno-naukowe. Klub współuczestniczy w przygotowaniu publikacji prasowych i wydawnictw książkowych.

 

W minionych 2 latach zorganizowano zebrania absolwentów w Szczecinie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Radomiu i Warszawie. Uczestniczyło w nich łącznie 354 osoby. Aktualnie prowadzone są przygotowania do kolejnych spotkań absolwentów i sympatyków budowania dobrych relacji z Rosją (w Gdańsku, Zielonej Górze, Kielcach, Katowicach, Łodzi, Białymstoku, Opolu i Radomiu). Rezultaty tych spotkań zostaną przedstawione na I Ogólnopolskim Zjeździe członków i sympatyków Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja, który odbędzie się w Warszawie, w dniu 7 listopada 2014 roku w „Domu Przyjaźni”

 

Warto też nadmienić, że strona rosyjska podejmuje również działania na rzecz integracji środowiska absolwentów wyższych uczelni Rosji. Temu celowi służy organizowanie (co 4 lata) Światowego Forum Absolwentów. Dotychczas odbyły się one w 2003, 2007 i 2012 roku w Moskwie. W obradach Forum uczestniczą delegaci zagraniczni i przedstawiciele najwyższych władz Federacji Rosyjskiej. W ostatnim III Forum w 2012 roku uczestniczyło 856 delegatów ze 137 państw świata. Polskich absolwentów reprezentowała 9 osobowa delegacja, której przewodniczył Jerzy Smoliński. Jak powiedział na III Forum Minister Oświaty i Nauki Federacji Rosyjskiej Dmitrij Liwanow: „radzieckie i rosyjskie wyższe uczelnie ukończyło łącznie ponad milion osób ze 149 państw świata”. Aktualnie studiuje w Rosji ok 130 tys obcokrajowców, w tym prawie 300 z Polski.

 

 

Dr Jerzy Smoliński

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA-ROSJA