Międzynarodowy Festiwal  

Piosenki - Anna German 

Projekt  finansowany  z  Funduszy  Inicjatyw  Obywatelskich 

PARTNERZY 

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA-ROSJA

Integralną częścią obchodów 25 lecia SWP-W było odbyte 24.10.2017r "Polsko-Rosyjskie Sympozjum Kultury". Miejscem Sympozjum była Sala Kolumnowa UW. Uczestniczyło w nim ponad 100 osób, w tym Senator RP - Jan Libicki, liczni przedstawiciele świata kultury, nauki, studenckich kół naukowych, działacze kultury, członkowie SWP-W i SWP-R oraz członkowie Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji.

 

W Konferencji dużą aktywność wykazała 9 - osobowa Delegacja z Rosji, z prorektorem MGIMO - Artiomem Malginem, dyrektorem "Rospolcentra"- Jurym Bondarenką, dyrektorem Teatru Muzycznego "Sankt- Petersburg Opera"- Jewgenijem Małyginem, Przewodniczącym Stowarzyszenia Współpracy Kulturalnej i Bizesowej z Polską - Aleksiejem Mieńkowem, Przewodniczącym Rosyjskiej Rady Biznesu d/s Współpracy z Polską - Anatolijem Leyrikhem, doradcą Ministra Kultury Rosji - Aleksandrem Kulikowem, prof. MGU - Jurijem Borysionkiem, dziennikarzem - Wiktorem Bezeką, pracownikiem "Rospolcentra" - Dmitrijem Gorodowem. W Sympozjum uczestniczył Ambasador FR - Sergiej Andrejew, Dyrektor RONiK - Igor Żukowski i inni rosyjscy i polscy dyplomaci.

   

Sympozjum otworzył prof. dr hab. S. Sulowski - Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. W uroczystym otwarciu zabrali głos: prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk - Dyrektor Instytutu Europeistyki, Sergiej Andrejew - Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce, Józef Bryll - Prezes SWP-W, Juryj Bondarenko - Dyrektor "Rospolcentra", Jerzy Smoliński - Prezes SWP-R, Igor Żukowski-Dyrektor RONiK i Joanna Moro - aktorka.

 

Sympozjum obradowało w panelach:

1. "Polityka a kultura w relacjach polsko -rosyjskich", moderatorzy prof. Józef Tymanowski UW, dr. Patrycja Spytek UW;

2. "Praktyki współpracy w dziedzinie kultury", moderatorzy dr. Paweł Stawarz UW i dr. Igor Żukowski RONiK.

 

Referaty wygłosiło 11 osób (6 z Rosji) i 5 osób zabrało głos w dyskusji. Podkreślono trafność wyboru tematu Sympozjum, wielką rolę kultury jak "pomostu" kontaktów między Polakami i Rosjanami i ważnego ogniwa budowy zaufania i wzajemnego zrozumienia. Sympozjum stało się płaszczyzną wymiany poglądów i informacji pomiędzy środowiskami kultury i nauki obu krajów, stworzyło warunki dla nawiązywania bezpośrednich kontaktów. Zwracano uwagę na potrzebę zasilania finansowego podmiotów zajmujących się organizacją imprez kulturalnych. Przyjęto ustalenia zorganizowania "okrągłego stołu" na ten temat w 2018r. Postanowiono, iż materiały Sympozjum zostaną wydane w formie książkowej, zaś zgłoszone wnioski zostaną przekazane jako rekomendacje kompetentnym władzom państwowym i samorządowym. W ocenie organizatorów spełniło ono zakładane cele i oczekiwania. Sympozjum przebiegło w twórczym naukowym i praktycznym klimacie.

POLSKO - ROSYJSKIE SYMPOZJUM KULTURY