dr Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu

 

Ur. 9 stycznia 1948 r. w Poznaniu - polski historyk kultury, eseista, pisarz muzyczny, tłumacz, organizator życia kulturalnego; badacz i popularyzator kultury rosyjskiej i polsko-rosyjskich kontaktów artystycznych.

 

Jako autor debiutował w prasie w 1968 r. Ma w swoim dorobku kilkanaście książek - monografii i szkiców monograficznych, zbiorów esejów, leksykonów. Współpracował z wieloma czasopismami kulturalnymi, a także z Polskim Radiem i Telewizją Polską.

 

Pełnił szereg kierowniczych funkcji w życiu kulturalnym - był m. in. starszym inspektorem w Wydziale Kultury Komitetu Centralnego PZPR (1978-1988), wicedyrektorem Ośrodka Informacji i Kultury Polskiej w Moskwie (1988-1992), wicedyrektorem Departamentu Sztuki w Ministerstwie Kultury i Sztuki (1995-1997), wicedyrektorem Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej "Instytut Adama Mickiewicza" (2002-2005). W latach 1986-1988 był członkiem Prezydium Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich, w latach 2000-2011 - Sekretarzem Generalnym Związku Literatów Polskich, w latach 2005-2009 - Wiceprezesem Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Wykładał na Akademii Nauk Społecznych w Warszawie, Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Teatralnej w Warszawie.

 

Otrzymał szereg nagród za działalność twórczą, a także odznaczeń państwowych - wśród nich Krzyż Kawalerski (1986) i Oficerski (2002) Orderu Odrodzenia Polski.