Polskie drogi w Petersburgu. Świacki, Słonimski, Britaniszski, Koczergin.

 

Grzegorz Wiśniewski

 

Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2014

Książka wydana dzięki pomocy finansowej Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód

 

Czterej bohaterowie książki Grzegorza Wiśniewskiego to wybitni petersburżanie o polskich korzeniach, wszyscy czynni na polu kultury: tłumacz Światosław Świacki, kompozytor Siergiej Słonimski, poeta i tłumacz Władimir Britaniszski, scenograf i prozaik Eduard Koczergin. Te cztery polskie drogi w Petersburgu przysporzyły obu nacjom obfitego owocu.