Moskwa. Portret - przewodnik. Dzieje - Zabytki - Kultura

 

Grzegorz Wiśniewski

 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008

 

Kompetentny i wielostronny portret stolicy Rosji i największego miasta Europy, dziesięciomilionowej metropolii fascynującej nie tylko swą historią, lecz także tym, co dzieje się tam dzisiaj. Książka powstała w oparciu o szczegółową znajomość miasta i jego kultury z autopsji, jak i bogatą literaturę przedmiotu. Prowadzeni przez autora w niespiesznej wędrówce oglądamy bezcenne zabytki architektury i sztuki Moskwy, zwiedzamy jej przebogate muzea, zaglądamy do jej sławnych teatrów i instytucji muzycznych; na kartach książki pojawia się plejada najwybitniejszych postaci życia politycznego i artystycznego Rosji, odżywają ważne epizody jej dziejów i przełomowe zdarzenia w jej kulturze.