Międzynarodowy Festiwal  

Piosenki - Anna German 

Projekt  finansowany  z  Funduszy  Inicjatyw  Obywatelskich 

PARTNERZY 

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA-ROSJA

30 marca 2017 r. w Miejskim Domu Kultury w Opocznie odbyła się uroczystość pod tytułem „Święto Kultury Rosyjskiej” pod hasłem „Śpiewaj duszo”. Na uroczystość przybyła młodzież, dyrektorzy szkół, nauczyciele i mieszkańcy Opoczno oraz powiatu opoczyńskiego. Władze samorządowe reprezentował burmistrz Opoczna Pan Rafał Kądziela, radni powiatu, miasta i gminy. Obecny był Dyrektor Miejskiego Domu Kultury pan Andrzej Śliwka i proboszcz miejscowej parafii rzymsko-katolickiej. W sumie było obecnych ponad 400 osób. Zarząd Krajowy Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód i Zarząd Główny Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja reprezentowali: Jerzy Smoliński i Leszek Słomkowski, zaś Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie Tatiana Poniatowska i Jelena Aksjonowa.

 

Na scenie wystąpiło prawie 90 osób wykonując w języku rosyjskim 24 pieśni i 5 rosyjskich tańców ludowych. Wszystkie występy były nagradzane długimi brawami. Szczególnie ciepło przyjęty był przez zgromadzoną publiczność występ Pana Burmistrza, który z gitarą zaśpiewał popularną rosyjską piosenkę z okresu II Wojny Światowej „Tiomnaja nocz”. Wszyscy występujący otrzymali dyplomy i upominki.

 

Przed rozpoczęciem koncertu konkursowego otwarta została wystawa pod tytułem „Współczesna Rosja”.

 

Impreza w Opocznie została wzorowo przygotowana i przeprowadzona. Wiele osób występowało w rosyjskich strojach ludowych przy akompaniamencie zespołu instrumentalnego. Słowa najwyższego uznania należą się  pomysłodawczyni i realizatorce przedsięwzięcia Pani Larysie Radzewicz - nauczycielce języka rosyjskiego w Zespole Szkół Samorządowych. Pani Radzewicz potrafiła zainteresować imprezą licznych przedsiębiorców, którzy ją sfinansowali i byli na niej obecni.

 

Jerzy Smoliński

Święto Kultury Rosyjskiej w Opocznie