Polak i Rosjanin. Wokół twórczości Wacława Niżyńskiego

 

tekst :Beata Waligórska-Olejniczak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

II Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Teatralny

 

Festiwal Teatralny w języku rosyjskim poświęcony twórczości Sergieja Michałkowa odbył się w dniach 9-11 kwietnia 2015 r. w Biłgoraju

Stulecie temu, 2 stycznia 1916 roku w tzw. Domu Adaminiego przy Polu Marsowym w Piotrogrodzie została otwarta ekspozycja pod nazwą „Ostatnia futurystyczna wystawa obrazów 0,10”. Wśród ponad półtorej setki dzieł czternaściorga znanych rosyjskich artystówtrzydzieści dziewięć swoich prac, pod wspólnym tytułem „Suprematyzm malarski”, pokazał Kazimierz Malewicz.

Sztuka

Projekt  finansowany  z  Funduszy  Inicjatyw  Obywatelskich 

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA-ROSJA