1. dr Jerzy Smoliński - Prezes Zarządu SWPR, Wiceprezes Zarządu Krajowego SWPW

2. Józef Bryll - Wiceprezes Zarządu SWPR, Prezes Zarządu Krajowego SWPW

3. Małgorzata Górska - Sekretarz Zarządu

4. Bartosz Mendyk - Wiceprezes Zarządu SWPR

5. Aldona Michalak - Skarbnik Zarządu, Przewodnicząca Zarządu Głównego Ligi Kobiet Polskich

6. Janusz Ostrowski - Członek Zarządu, Prezes Mazowieckiego Towarzystwa Kultury

7. dr Tadeusz Samborski - Członek Zarządu, Wicedyrektor Departamentu Kultury i Turystyki                        

Urzędu Marszałkowskiego

8. Marek Wawrzkiewicz - Członek Zarządu, Prezes Związku Literatów Polskich

9. dr Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu

Władze Stowarzyszenia

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja:

Projekt  finansowany  z  Funduszy  Inicjatyw  Obywatelskich 

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA-ROSJA