1. Jerzy Smoliński - Prezes Zarządu SWPR, Wiceprezes Zarządu Krajowego SWPW

2. Grzegorz Wiśniewski - Wiceprezes Zarządu SWPR

3. Patrycja Spytek - Wiceprezes Zarządu SWPR

4. Michał Warych - Sekretarz Zarządu SWPR

5. Urszula Moskwa Tylenda - Skarbnik Zarządu SWPR

6. Janusz Bek - Członek Zarządu

8. Andrzej Michniewski - Członek Zarządu

7. Zbigniew Bereza - Członek Zarządu

Władze Stowarzyszenia

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja:

Projekt  finansowany  z  Funduszy  Inicjatyw  Obywatelskich 

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA-ROSJA