Projekt  finansowany  z  Funduszy  Inicjatyw  Obywatelskich 

PARTNERZY 

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA-ROSJA

WIZYTA GOŚCI Z PERMU

 

 

W "Domu Przyjaźni", w dniu 5 grudnia br. przebywała 7 - osobowa delegacja nauczycieli, wykładowców i pracowników administracji szkolnej z Permskiego Kraju z Federacji Rosyjskiej.

 

Gospodarze spotkania: Józef Bryll i Jerzy Smoliński poinformowali Gości z Rosji o działaniach SWP-W i SWP-R w zakresie pracy z młodzieżą, w tym ze studentami - członkami Studenckich Kół Naukowych, o pracy na rzecz nawiązywania i realizacji bezpośredniej współpracy pomiędzy polskimi i  rosyjskimi szkołami i wyższymi uczelniami, o rozlicznych przedsięwzięciach mających na celu popularyzację języka rosyjskiego.

 

Goście z Permu interesowali się wprowadzaną w naszym kraju reformą oświaty, przedstawili swoje wrażenia z pobytu w Polsce, a zwłaszcza ze złożonych wizyt w naszych szkołach. Poinformowali o stanie oświaty w ich kraju oraz o własnych doświadczeniach dydaktyczno- wychowawczych.

W spotkaniu uczestniczyli nasi wyróżniający się nauczyciele - wychowawcy: Helena Makarewicz i Michał Warych.