Polska – Rosja krótkie spojrzenie na współpracę gospodarczą

Rosja była, jest i będzie jednym z najważniejszych partnerów dla polskich przedsiębiorców. Tradycje historyczne, sąsiedzkie położenie, bliskość kulturowa, oraz atrakcyjność wzajemnie korzystnych ofert, to tylko kilka czynników uzasadniających ważne miejsc Rosji...

Prawa człowieka w Federacji Rosyjskiej

 

Problematyka praw człowieka wywołuje emocje i spory. Od rozwiązań prawnych, a zwłaszcza praktyki przestrzegania praw i wolności obywatelskich możemy określić poszczególne systemy państwowe.

Mały Ruch Graniczny z Obwodem Kaliningradzkim - szanse i wyzwania ekonomiczne

 

Od ponad trzech lat obywatele Rosji mieszkający na terenie Obwodu Kaliningradzkiego oraz Polacy zamieszkujący część Warmii i Mazur oraz Pomorza mogą na podstawie podpisanej umowy międzypaństwowej podróżować po ..... 

3 marca 2015 r.  Jerzy Smoliński spotkał się z nowym Szefem Przedstawicielstwa Handlowego Federacji Rosyjskiej w Warszawie Władimirom Niefiodowem.

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej i Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód przeprowadziły 18 marca spotkanie nt.: „Rosja o jakiej nie mówią w polskich mediach”.  

Kontynuując praktykę okresowych konsultacji kierownictwa Przedstawicielstwa Handlowego Rosji w Polsce, Jerzy Smoliński i Zbigniew Bereza, przeprowadzili w dniu 30 lipca rozmowy z dr Władimirem Niefiedowem – szefem przedstawicielstwa i dr Aleksandrem Jerszowem.

Mazury – cud natury, Pomorze – cud handlowy

 

Warmia i Mazury od lat konkuruje z Pomorzem o rosyjskich klientów. Coraz bardziej widać podział na turystyczną Warmię i Mazury oraz handlowe Pomorze. Ci pierwsi się jednak nie poddają...

Wizyta delegacji rosyjskich przedsiębiorców z Moskwy

 

 

Przebywająca w Polsce delegacja rosyjskich przedsiębiorców, w dniu 3 sierpnia złozyła wizytę w „Domu Przyjaźni”. Przewodniczącą delegacji była Olga Kosec.

2 grudnia w „Domu Przyjaźni” odbyło się robocze spotkanie z delegacją organizatorów I Międzynarodowego Forum Gospodarczego „Iżewska-Invest” w Udmurckiej Autonomicznej Republice Federacji Rosyjskiej.

8 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie Jerzego Smolińskiego i Zbigniewa Berezy z szefem Przedstawicielstwa Handlowego Rosji w Polsce – Władimirem Niefiedowem i jego zastępca Aleksandrem Jerszowem.

Przebywajaca w Polsce delegacja przedstawicielii małego i średniego biznesu z Czelabińska, 17 sierpnia 2016 r. złozyła wizytę w Stowarzyszeniu Współpracy Polska-Wschód i Stowarzyszeniu Współpracy Polska-Rosja.

Współpraca Ekonomiczna

Projekt  finansowany  z  Funduszy  Inicjatyw  Obywatelskich 

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA-ROSJA